Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości (…) Z analizy wykresu wynika, że

Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości \(10cm\) i \(30cm\) w ciągu doby w okresie lata.

egzamin ósmoklasistyZ analizy wykresu wynika, że:

Rozwiązanie

Sprawdźmy poprawność każdej z odpowiedzi:
Odp. A. W ciągu całej doby temperatura gleby jest niższa na głębokości \(30cm\) niż na głębokości \(10cm\).
Komentarz: To nieprawda, bo widzimy że tuż po północy temperatura jest niższa na głębokości \(10cm\).

Odp. B. Na obu głębokościach gleba ma najniższą temperaturę o północy.
Komentarz: To nieprawda, bo na głębokości \(10cm\) temperatura jest najniższa około godziny 8:00.

Odp. C. Gleba na głębokości \(30cm\) nagrzewa się wolniej i stygnie wolniej niż gleba na głębokości \(10cm\).
Komentarz: To prawda. Wykres na głębokości \(30cm\) jest mniej zmienny, cały czas temperatura oscyluje w granicach około \(19-20°C\).

Odp. D. Amplituda dobowa temperatur gleby na głębokości \(10cm\) jest mniejsza niż amplituda dobowa temperatur na głębokości \(30cm\).
Komentarz: To nieprawda. Amplituda dobowa (czyli różnica między najwyższą i najniższą temperaturą) na głębokości \(10cm\) jest równa mniej więcej \(24°C-18°C=6°C\). Amplituda dobowa na wysokości \(30cm\) jest znacznie niższa i wynosi około \(20°C-19°C=1°C\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments