Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi (…) Procentowy udział Polski

Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku.

egzamin ósmoklasistyProcentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995r. był taki, jak łącznie krajów:

Rozwiązanie

Procentowy udział Polski wynosił \(28\%\). Musimy więc sprawdzić które dwa kraje mają taki udział w zanieczyszczeniu Bałtyku:
Szwecja i Rosja: \(17\%+11\%=28\%\)
Rosja i Łotwa: \(11\%+12\%=23\%\)
Dania i Finlandia: \(9\%+9\%=18\%\)
Rosja i Finlandia: \(11\%+9\%=20\%\)

Zatem udział procentowy Polski jest taki sam jak Szwecji i Rosji.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments