Wyznacz T ze wzoru s=F-T/2m*t^2

Wyznacz \(T\) ze wzoru \(s=\frac{F-T}{2m}\cdot t^2\).

Rozwiązanie

Przekształcanie wzoru najprościej jest zacząć od pozbycia się wartości \(2m\) znajdującej się w mianowniku ułamka:
$$s=\frac{F-T}{2m}\cdot t^2 \quad\bigg/\cdot2m \\
s\cdot2m=(F-T)\cdot t^2 \quad\bigg/:t^2 \\
\frac{2ms}{t^2}=F-T \quad\bigg/+T \\
T+\frac{2ms}{t^2}=F \quad\bigg/-\frac{2ms}{t^2} \\
T=F-\frac{2ms}{t^2}$$

Odpowiedź

\(T=F-\frac{2ms}{t^2}\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
agent007

dzięki wielkie