Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 8x-3/4>6x jest przedział

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\dfrac{8x-3}{4}\gt6x\) jest przedział:

Rozwiązanie

Zaczynając od mnożenia obu stron przez \(4\), otrzymamy:
$$\frac{8x-3}{4}\gt6x \quad\bigg/\cdot4 \\
8x-3\gt24x \\
-16x-3\gt0 \\
-16x\gt3 \quad\bigg/:(-16) \\
x\lt-\frac{3}{16}$$

Zwróć uwagę, że dzieląc obydwie strony nierówności przez \(-16\), należało zmienić znak nierówności na przeciwny (to największa pułapka w tym zadaniu).

To oznacza, że zbiorem rozwiązań tej nierówności będzie przedział \(\left(-\infty;-\frac{3}{16}\right)\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments