Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek. Zaznaczony zbiór to wszystkie liczby

Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek.

egzamin ósmoklasistyZaznaczony zbiór to wszystkie liczby:

Rozwiązanie

Chcąc poprawnie odczytać zaznaczony zbiór musimy na samym wstępie zwrócić uwagę na kropki znajdujące się na osi liczbowej, szczególnie na tę która znalazła się na początku zbioru przy liczbie \(-4\), bo to ona jest tutaj kluczowa. Ta kropka jest zamalowana, zatem liczba \(-4\) należy do tego zbioru. Oprócz niej do zbioru należy każda liczba większa od \(-4\), bo widzimy wyraźnie że strzałka z zaznaczonym zbiorem skierowana jest w prawą stronę.

Z naszych rozważań wynika, że do zbioru należą wszystkie liczby większe lub równe \(-4\). Z tego też względu prawidłową odpowiedzią nie może być "większe niż \(-4\)", bo to by znaczyło że liczba \(-4\) do tego zbioru nie należy, a ustaliliśmy już, że zamalowana kropka oznacza, że ta liczba w tym zbiorze także się znajduje. Jedyną pasującą odpowiedzią jest odpowiedź "nie mniejsze niż \(-4\)".

Odpowiedź

B

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
lena

B