Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział \(5\) graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Adam przygotował A/B karty do gry.

Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.
Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Adam miał \(4\) arkusze kartonu. Każdy z nich podzielił na \(4\) części, czyli w tym momencie miał \(4\cdot4=16\) części. Każdą z otrzymanych części podzielił znowu na \(4\), czyli otrzymał łącznie \(16\cdot4=64\) karty.

Krok 2. Rozwiązanie drugiej części zadania.
Skoro mamy \(64\) karty i \(5\) graczy, to na jednego gracza przypada:
$$64:5=12,8\text{ karty}$$

To oznacza, że na gracza przypada maksymalnie \(12\) kart.

Odpowiedź

B, C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments