Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczb: 0, 3/4, -5/2, -2 jest równa

Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczb: \(0, \frac{3}{4}, -\frac{5}{2}, -2\) jest równa:

Rozwiązanie

Najmniejszą liczba jest \(-\frac{5}{2}\). Największą liczba jest \(\frac{3}{4}\). Różnica między tymi liczbami jest więc równa:
$$\frac{3}{4}-(-\frac{5}{2})=\frac{3}{4}+\frac{10}{4}=\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments