Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia (…) Dwa pominięte słupki

Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia, eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2008, ale pominął dwa słupki.

egzamin ósmoklasistyDwa pominięte słupki dotyczą:

Rozwiązanie

Na wykresie brakuje białego słupka w roku 2007 (czyli importu w 2007) oraz szarego słupka w 2008 roku (czyli wydobycia w 2008). To oznacza, że prawidłowa jest pierwsza odpowiedź.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments