Na diagramie przedstawiono wielkość produkcji krzeseł w firmie Mebelix w 2015r. i 2016r.

Na diagramie przedstawiono wielkość produkcji krzeseł w firmie Mebelix w 2015r. i 2016r.

egzamin ósmoklasistyCzy liczba wyprodukowanych krzeseł w roku 2016 była o \(100\%\) większa od liczby wyprodukowanych krzeseł w roku 2015?Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Tak
Nie
Ponieważ
A. drugi słupek na wykresie jest \(2\) razy wyższy od pierwszego.
B. liczba krzeseł wyprodukowanych w 2016 roku jest o \(40\%\) większa niż liczba krzeseł wyprodukowanych w 2015 roku.
C. w 2016 roku wyprodukowano o \(100\) krzeseł więcej niż w 2015 roku.
Rozwiązanie

W 2015 roku wyprodukowano \(250\) krzeseł. W 2016 roku wyprodukowano \(350\) krzeseł. Sprzedaż wzrosła więc o \(100\) sztuk. W związku z tym procentowy wzrost produkcji wyniósł:
$$\frac{100}{250}=\frac{2}{5}=40\%$$

Wzrost produkcji nie był więc równy \(100\%\). To oznacza, że prawidłową odpowiedzią będzie "Nie, ponieważ liczba krzeseł wyprodukowanych w 2016 roku jest o \(40\%\) większa niż liczba krzeseł wyprodukowanych w 2015 roku."

Odpowiedź

Nie Ponieważ opcja B

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Dudek

Odpowiedz C jest rozumiem zła :)