Cena pewnego towaru wraz z 7-procentowym podatkiem VAT jest równa 34347zł

Cena pewnego towaru wraz z \(7\)-procentowym podatkiem VAT jest równa \(34\;347 zł\). Cena tego samego towaru wraz z \(23\)-procentowym podatkiem VAT będzie równa:

\(37\;236zł\)
\(39\;842,52zł\)
\(39\;483zł\)
\(42\;246,81zł\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie ceny netto towaru.

Cena brutto to cena netto towaru powiększona o podatek VAT, który jest wyliczany z ceny netto. Skoro mamy sprawdzić jaka jest cena brutto przy stawce \(23\%\), to najpierw musimy wyznaczyć cenę netto.

\(x\) – cena netto
\(0,07x\) – podatek VAT (bo \(0,07=7\%\))
\(x+0,07x=1,07x\) – cena brutto

W naszym przypadku cena brutto jest równa \(34347zł\), zatem:
$$1,07x=34347zł \quad\bigg/:1,07 \\
x=32100$$

Krok 2. Obliczenie ceny towaru przy stawce VAT \(23\)-procentowej.

Do ceny netto \(32100zł\) musimy teraz dodać \(23\%\) podatku VAT, zatem:
$$1,23\cdot32100zł=39483zł$$

Cena netto samochodu jest więc równa \(39483zł\).

Odpowiedź:

C. \(39\;483zł\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Patrycja

skąd tam się wzięło 1,23