W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych

W czytelni ustawiono \(20\) stolików dwuosobowych i \(10\) stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie \(10\%\) stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie ile dodano stolików czteroosobowych.
Wiemy, że zabrano \(10\%\) stolików dwuosobowych, czyli zabrano:
$$0,1\cdot20=2$$

To oznacza, że zabrano \(2\) stoliki dwuosobowe i tym samym (zgodnie z treścią zadania) dołożono \(2\) stoliki czteroosobowe.

Krok 2. Obliczenie o ile procent zwiększono liczbę stolików czteroosobowych.
Skoro było \(10\) stolików i doszły nam \(2\) kolejne, do liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o:
$$\frac{2}{10}\cdot100\%=20\%$$

Odpowiedź

D

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
sus

bardzo ciekawe zadanie