Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów (…) Oblicz, jaką miarę

Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na diagramie kołowym procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Skoro wypoczynek w górach wybrało \(20\%\) ankietowanych, to nasz poszukiwany kąt środkowy będzie stanowić \(20\%\) miary kąta pełnego. W takim razie będzie to kąt:
$$0,2\cdot360°=72°$$

Odpowiedź

Kąt środkowy ma miarę \(72°\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments