Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12cm i 16cm

Dany jest prostokąt \(ABCD\) o wymiarach \(12 cm\) i \(16 cm\). Odcinek \(AC\) jest przekątną tego prostokąta. Odcinek \(DS\) jest wysokością trójkąta \(ACD\) (patrz rysunek).

egzamin ósmoklasistyOblicz długość odcinka \(DS\).

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości przekątnej \(AC\).
Skoro boki prostokąta mają długość \(12 cm\) i \(16 cm\), to korzystając z Twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że przekątna będzie mieć długość:
$$12^2+16^2=|AC|^2 \\
144+256=|AC|^2 \\
|AC|^2=400 \\
|AC|=20 \quad\lor\quad |AC|=-20$$

Ujemną długość oczywiście odrzucamy, zatem zostaje nam \(|AC|=20\).

Krok 2. Obliczenie pola trójkąta \(ACD\).
Trójkąt \(ACD\) jest połową prostokąta \(ABCD\). Policzmy zatem najpierw pole tego prostokąta:
$$P=12cm\cdot16cm \\
P=192cm^2$$

Skoro trójkąt \(ACD\) jest połową tej figury, to jego pole będzie równe:
$$P_{ACD}=192cm^2:2 \\
P_{ACD}=96cm^2$$

Krok 3. Obliczenie długości odcinka \(DS\).
Odcinek \(DS\) jest wysokością trójkąta \(ACD\), którego podstawa ma długość \(a=20\) i którego pole jest równe \(96cm^2\). Skoro tak, to korzystając ze wzoru na pole trójkąta, możemy zapisać, że:
$$P=\frac{1}{2}ah \\
96cm^2=\frac{1}{2}\cdot20cm\cdot h \\
96cm^2=10cm\cdot h \\
h=9,6cm$$

To oznacza, że odcinek \(DS\) ma długość \(9,6cm\).

Odpowiedź

\(|DS|=9,6cm\)

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
filip

dzięki

Kamila

Nigdy bym na to nie wpadła

kc

super ♡

gregorl

Drugie rozwiązanie:
dwa twierdzenia Pitagorasa:

144=DS^2 +(20-AS)^2
oraz
AS^2+DS^2=256
czyli drugie przekształcamy:
DS^2=256-AS^2

podstawiając do pierwszego
144=256-AS^2+(20-AS)^2
wychodzi AS=12,8

Wiec
DS^2=256-AS^2
DS=9,6

Jaś

Dziękuję bardzo