Dane są liczby x i y spełniające warunki: x<0 i y

Dane są liczby \(x\) i \(y\) spełniające warunki: \(x\lt0\) i \(y\lt x\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(y\) jest ujemna.

Liczba \(x\) jest większa od liczby \(y\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą. Z warunków zadania wynika, że liczba \(x\) jest liczbą ujemną, a liczba \(y\) jest od niej jeszcze mniejsza, więc na pewno także jest to liczba ujemna.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest prawdą i wynika to wprost z drugiego warunku \(y\lt x\).

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments