Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

egzamin ósmoklasistyKażdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział \(80\) uczniów.

Filmy fantasy wybrało o \(20\) uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze.

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Odpowiedź żadne z wymienionych zaznaczyło \(5\%\) osób. Z treści zadania wynika, że były to \(4\) osoby. Skoro tak, to za pomocą prostej proporcji możemy obliczyć liczbę uczniów biorących w ankiecie:
Skoro \(5\%\) ankietowanych to \(4\) uczniów
To \(100\%\) ankietowanych to \(80\) uczniów

Pierwsze zdanie jest więc prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Skoro wiemy już, że było \(80\) uczniów, to możemy obliczyć, że liczba osób które wybrały film fantasy wynosi:
$$0,4\cdot80=32$$

Analogicznie liczba uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze wynosi:
$$0,15\cdot80=12$$

To oznacza, że faktycznie filmy fantasy wybrało o \(20\) uczniów więcej, bo \(32-12=20\). Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Michał

Miałem 80 % i z matmy poszło najlepiej