Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Ile procent wszystkich uczniów

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Aby móc obliczyć procent zainteresowanych pływaniem musimy najpierw wiedzieć ilu uczniów brało udział w ankiecie. Skoro każdy uczeń mógł wybrać tylko jedno zainteresowanie, to oznacza że wystarczy zsumować wszystkie wyniki z wykresu i poznamy w ten sposób liczbę uczestników ankiety, zatem:
$$70+130+40+20+30+60=350$$

To oznacza, że w ankiecie brało udział \(350\) uczniów.

Krok 2. Obliczenie procentu uczniów interesujących się pływaniem.
Skoro w ankiecie brało udział \(350\) uczniów, a pływanie wybrało \(70\) osób, to oznacza że pływaniem interesuje się:
$$\frac{70}{350}\cdot100\%=\frac{1}{5}\cdot100\%=20\%$$

Odpowiedź

B

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
FE4JK

Mam kartę pracy i jest tu te zadanie dzięki za pomoc