Poniżej zapisano trzy liczby: p=27*9/27+9

Poniżej zapisano trzy liczby:

$$p=\frac{27\cdot9}{27+9} \\

r=\frac{27+9}{27-9} \\

s=\frac{27-9}{27:9}$$Który zapis przedstawia poprawnie uporządkowane liczby \(p,r,s\) od najmniejszej do największej?

Rozwiązanie

Sprawdźmy wartości podanych liczb, wykonując poszczególne obliczenia arytmetyczne:
\(p=\frac{27\cdot9}{27+9}=\frac{243}{36}=6,75 \\
r=\frac{27+9}{27-9}=\frac{36}{18}=2 \\
s=\frac{18}{3}=6\)

Zapisem liczb od najmniejszej do największej będzie więc \(r,s,p\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments