Na obozie sportowym przebywali uczniowie z klas IV, V, VI i VII. Oceń prawdziwość podanych zdań

Na obozie sportowym przebywali uczniowie z klas IV, V, VI i VII. Liczbę uczestników obozu z poszczególnych klas przedstawiono na diagramie 1. Każdy z uczestników obozu uprawia jedną z trzech dyscyplin lekkoatletycznych: biegi, rzuty, skoki. Na diagramie 2. przedstawiono, jaka część uczniów trenuje poszczególne dyscypliny.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Skoki trenuje więcej osób niż rzuty.

Biegi trenuje o \(10\) osób więcej niż skoki.

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Diagram musi sumować się do \(100\%\). Skoro więc biegi uprawia \(40\%\) uczniów, a rzuty \(28\%\), to skoki uprawia:
$$100\%-40\%-28\%=32\%$$

Tym samym skoki faktycznie są uprawiane przez większą liczbę osób niż rzuty, zatem zdanie jest prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Łączna liczba uczniów jest równa:
$$30+15+35+45=125$$

Skoro więc biegi trenuje \(40\%\) osób, a skoki \(32\%\), to liczba trenujących daną dyscyplinę wynosi:
· biegi: \(0,4\cdot125=50\)
· skoki: \(0,32\cdot125=40\)

To oznacza, że liczba trenujących biegi jest o \(10\) większa niż trenujących skoki, zatem zdanie jest prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments