Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y. Wynika stąd, że liczba y to

Liczba \(x\) stanowi \(80\%\) liczby dodatniej \(y\). Wynika stąd, że liczba \(y\) to:

Rozwiązanie

Skoro \(x\) stanowi \(80\%\) liczby \(y\), to:
$$x=0,8y$$

Teraz dzieląc obydwie strony przez \(0,8\) (lub mnożąc przez odwrotność, czyli \(\frac{10}{8}\), otrzymamy że:
$$y=1,25x$$

To oznacza, że liczba \(y\) stanowi \(125\%\) liczby \(x\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments