Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków (…) Jaki jest procentowy udział węgla w masie biosfery?

Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków w masie każdej z podanych geosfer.

egzamin ósmoklasistyJaki jest procentowy udział węgla w masie biosfery?

Rozwiązanie

Naszym zadaniem jest tak naprawdę przeanalizowanie diagramu kołowego, który nie ma podanych procentów. Na podstawie poszczególnych części diagramu musimy wywnioskować jaki jest udział procentowy węgla (symbol chemiczny C) w masie biosfery. Skoro interesuje nas tylko biosfera, to zgodnie z podpisami patrzymy jedynie na trzeci diagram.
Na tym trzecim diagramie ewidentnie widzimy, że węgiel zajmuje nieco mniej niż \(\frac{1}{4}\), bo tlen zajmuje tutaj dokładnie połowę diagramu. To oznacza, że udział węgla w masie biosfery jest równy około \(20\%\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments