Każdy bok kwadratu ABCD podzielono na 3 równe części i połączono kolejno punkty podziału

Każdy bok kwadratu \(ABCD\) podzielono na \(3\) równe części i połączono kolejno punkty podziału, w wyniku czego otrzymano ośmiokąt (rysunek).

egzamin ósmoklasistyKtóre z poniższych zdań jest prawdziwe?

Rozwiązanie

Wprowadźmy sobie kilka oznaczeń i zaznaczmy odpowiednie kąty:
egzamin ósmoklasisty

Trójkąt \(AEF\) (oraz pozostałe trójkąty w rogach) są na pewno trójkątami równoramiennymi prostokątnymi, stąd też wiemy że kąty ostre w tych trójkątach mają miarę \(45°\).
Idąc dalej, możemy zauważyć że powstały nam pary kątów przyległych. Skoro suma kątów przyległych ma być równa \(180°\), to kąty przyległe do kątów o mierze \(45°\) muszą mieć \(180°-45°=135°\), co zostało oznaczone na rysunku.

To oznacza, że prawidłowa będzie trzecia odpowiedź, czyli że każdy kąt wewnętrzny ośmiokąta ma miarę \(135°\).

Przy okazji warto wyjaśnić sobie skąd wiemy, że pozostałe odpowiedzi są błędne. Jeżeli oznaczymy sobie odcinki \(AE\) oraz \(AF\) jako \(a\), to z własności trójkątów \(90°, 45°, 45°\) wynika, że odcinek \(EF\) ma długość \(a\sqrt{2}\). Wyraźnie więc widzimy, że w ośmiokącie są różne długości boków. To wyklucza więc odpowiedzi A (bo ośmiokąt foremny musi mieć jednakowe długości boków), wyklucza to też odpowiedź B i wyklucza to odpowiedź D, bowiem \(a\sqrt{2}\lt a+a\).

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karol

Zadanie super wytłumaczone, odpowiedź dobra :) Strona bardzo mi pomogła w przygotowywaniu do Egzaminu 8 klasisty

Misiek

Bardzo dziękuję nie rozumiałem tego ale teraz mi to wmiarę wytłumaczyleś◉⁠‿⁠◉