W ciągu geometrycznym an dane są: a1=32 i a4=-4. Iloraz tego ciągu jest równy

W ciągu geometrycznym \((a_{n})\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy:

\(12\)
\(\frac{1}{2}\)
\(-\frac{1}{2}\)
\(-12\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy ze wzoru na \(n\)-ty wyraz ciągu geometrycznego:
$$a_{n}=a_{1}\cdot q^{n-1}$$

Znamy wartość czwartego wyrazu, dlatego podstawmy \(n=4\) i wyznaczmy poszukiwany iloraz tego ciągu.
$$a_{4}=a_{1}\cdot q^{4-1} \\
-4=32\cdot q^3 \\
q^3=-\frac{1}{8} \\
q=-\frac{1}{2}$$

Odpowiedź:

C. \(-\frac{1}{2}\)

Dodaj komentarz