W ciągu geometrycznym an dane są: a1=32 i a4=-4. Iloraz tego ciągu jest równy

W ciągu geometrycznym \((a_{n})\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy:

\(12\)
\(\frac{1}{2}\)
\(-\frac{1}{2}\)
\(-12\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy ze wzoru na \(n\)-ty wyraz ciągu geometrycznego:
$$a_{n}=a_{1}\cdot q^{n-1}$$

Znamy wartość pierwszego i czwartego wyrazu, zatem możemy podstawić \(n=4\) i dzięki temu jedyną niewiadomą w tym wzorze będzie poszukiwany iloraz ciągu. W związku z tym:
$$a_{4}=a_{1}\cdot q^{4-1} \\
-4=32\cdot q^3 \\
q^3=-\frac{1}{8} \\
q=-\frac{1}{2}$$

Odpowiedź:

C. \(-\frac{1}{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments