Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18?

Czy \(18\%\) liczby \(15\) jest większe niż \(15\%\) liczby \(18\)?

Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Tak
Nie
Ponieważ
A) \(\frac{18}{100}\) to więcej niż \(\frac{15}{100}\)
B) \(1\%\) liczby \(15\) to mniej niż \(1\%\) liczby \(18\)
C) \(0,18\cdot15\) to tyle samo co \(0,15\cdot18\)
Rozwiązanie

\(18\%\) z liczby \(15\) to jest \(0,18\cdot15=2,7\)
\(15\%\) z liczby \(18\) to jest \(0,15\cdot18=2,7\)

To oznacza, że te dwie wartości są sobie równe, czyli odpowiedzią na nasze pytanie jest "Nie, ponieważ \(0,18\cdot15\) to tyle samo co \(0,15\cdot18\)".

Odpowiedź

Nie ponieważ opcja C