Liczba √60 jest

Liczba \(\sqrt{60}\) jest:

Rozwiązanie

Powinniśmy dostrzec, że \(\sqrt{49}=7\), natomiast \(\sqrt{64}=8\). Liczba \(\sqrt{60}\) jest pomiędzy tymi wartościami, zatem jest ona większa od \(7\) i mniejsza od \(8\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments