Duży prostokąt przedstawiony na rysunku jest podzielony na osiem małych przystających prostokątów

Duży prostokąt przedstawiony na rysunku jest podzielony na osiem małych przystających prostokątów.

egzamin ósmoklasistyOblicz obwód dużego prostokąta. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Małe prostokąty są przystające, czyli mówiąc wprost - każdy z nich ma te same wymiary. Kluczem do sukcesu jest dostrzeżenie, że dłuższy bok prostokąta ma miarę trzy razy większą od krótszego boku:
egzamin ósmoklasisty

Krok 2. Obliczenie długości krótszego boku prostokąta.
Z rysunku wynika, że suma dłuższego i krótszego boku prostokąta ma łącznie długość \(8,4\). Stosując zatem nasze oznaczenia, możemy zapisać, że:
$$3x+x=8,4 \\
4x=8,4 \\
x=2,1$$

To oznacza, że krótszy bok prostokąta ma długość \(2,1\). Gdyby zaszła taka potrzeba, moglibyśmy przy okazji policzyć, że dłuższy bok prostokąta ma długość \(3\cdot2,1=6,3\).

Krok 3. Obliczenie obwodu dużego prostokąta.
Celem zadania jest obliczenie obwodu dużego prostokąta. Patrząc się na rysunek widzimy, że dolny bok prostokąta ma długość \(3x+x+x+x=6x\), a boczny bok ma długość \(3x+x=4x\) (lub po prostu \(8,4\), bo wynika to z rysunku). To oznacza, że obwód tej figury jest równy:
$$Obw=2\cdot6x+2\cdot4x \\
Obw=12x+8x \\
Obw=20x \\
Obw=20\cdot2,1 \\
Obw=42$$

Odpowiedź

\(Obw=42\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments