Basia ma dwie siostry. Wszystkie trzy dziewczęta mają łącznie 45 lat

Basia ma dwie siostry. Wszystkie trzy dziewczęta mają łącznie \(45\) lat. Basia ma \(14\) lat, a różnica wieku między najstarszą a najmłodszą z sióstr wynosi \(5\) lat.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Basia jest najmłodszą z sióstr.

Średnia wieku wszystkich trzech sióstr wynosi \(15\) lat.

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wieku każdej z sióstr.
Wprowadźmy do zadania proste oznaczenia:
\(x\) - wiek najstarszej siostry
\(x-5\) - wiek najmłodszej siostry

Skoro wszystkie dziewczyny mają łącznie \(45\) lat, to:
$$14+x+(x-5)=45 \\
2x+9=45 \\
2x=36 \\
x=18$$

Obliczona wartość to wiek najstarszej siostry, więc najmłodsza z sióstr będzie mieć lat:
$$18-5=13$$

Krok 2. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest fałszem, ponieważ jedna siostra ma \(13\) lat, czyli jest młodsza od Basi.

Krok 3. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Wiemy już, że siostry mają odpowiednio \(13\), \(14\) i \(18\) lat. To oznacza, że średnia arytmetyczna ich wieku jest równa:
$$\frac{13+14+18}{3}=\frac{45}{3}=15$$

Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
SzalonaMatematyczka

Bardzo dobrze wykonane zadanie :)

Anonim

Bardzo dobrze pozdrawiam :)