Egzamin gimnazjalny – Matematyka – 2004 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego 2004. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin gimnazjalny 2004 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:

Zadanie 2. (1pkt) W wycieczce rowerowej uczestniczy \(32\) uczniów. Chłopców jest o \(8\) więcej, niż dziewcząt. Ilu chłopców jest w tej grupie?

Zadanie 3. (1pkt) Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy. Figura ta:
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 4. (1pkt) Wojtek, Marek, Janek i Kuba zorganizowali wyścigi rowerowe. W tabeli podano czasy uzyskane przez chłopców.
egzamin ósmoklasisty

Ile czasu po zwycięzcy przybył na metę ostatni chłopiec?

Zadanie 5. (1pkt) Zosia zaoszczędziła \(45zł\). Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje \(10,50zł\). Ile najwięcej biletów może kupić Zosia?

Zadanie 6. (1pkt) Tabela przedstawia ceny kart wstępu na pływalnię. Czas pływania uwzględnia liczbę wejść oraz czas jednego pobytu na basenie.
egzamin ósmoklasisty

Godzina pływania jest najtańsza przy zakupie karty:

Zadanie 7. (1pkt) Podczas spaceru brat Zosi jedzie czterokołowym rowerkiem. Obwód dużego koła wynosi \(80cm\), a małego \(40cm\). O ile obrotów więcej wykona małe koło rowerka niż duże na półkilometrowym odcinku drogi?

Zadanie 8. (1pkt) Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli \(39km\). Drugiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o \(5km\) mniej niż pierwszego. Ile km przebyli pierwszego dnia?

Zadanie 9. (1pkt) Na lekcji jazdy konnej dzieci dosiadały konia prowadzonego po okręgu na napiętej uwięzi o długości \(5\) metrów. Jaką drogę pokonał koń, jeżeli łącznie przebył \(40\) okrążeń? Wynik zaokrąglij do \(0,1km\).

Zadanie 10. (1pkt) W trakcie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i \(120\) patyczków tej samej długości. Zadanie polegało na zbudowaniu ze wszystkich patyczków \(15\) modeli sześcianów i czworościanów. Który układ równań powinna rozwiązać drużyna, aby dowiedzieć się, ile sześcianów i ile czworościanów trzeba zbudować?
\(x\) - liczba czworościanów
\(y\) - liczba sześcianów

Zadanie 11. (3pkt) Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, ilu uczniów liczyła ankietowana grupa, jeśli nad jeziorem lubi wypoczywać \(90\) spośród ankietowanych gimnazjalistów.
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 12. (1pkt) Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na diagramie kołowym procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 13. (4pkt) Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi: \(150\) metrów mostu zachodzi na jeden brzeg, a \(\frac{1}{3}\) długości mostu na drugi. Oblicz szerokość rzeki, jeżeli stanowi ona \(\frac{1}{6}\) długości mostu.

Zadanie 14. (5pkt) Dziecko nasypuje piasek do foremek w kształcie stożka o promieniu podstawy \(5cm\) i tworzącej \(13cm\). Następnie przesypuje go do wiaderka w kształcie walca o wysokości \(36cm\) i promieniu dwa razy większym niż promień foremki. Jaką część wiaderka wypełniło dziecko, wsypując \(6\) foremek piasku?

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments