Wybierz szkołę/klasę:

trygonometria

Twierdzenie cosinusów

Twierdzenie cosinusów jest wykorzystywane do obliczenia długości jednego boku dowolnego trójkąta (nie musi to być trójkąt prostokątny) kiedy znamy długości dwóch pozostałych boków oraz kąt znajdujący się między tymi znanymi bokami...

Twierdzenie sinusów

Twierdzenie sinusów dotyczy zależności między bokiem dowolnego trójkąta (nie tylko prostokątnego), a sinusem kąta leżącego naprzeciwko tego boku. Powyższy wzór oznacza, że np. dzieląc długość boku trójkąta przez sinus przeciwległe...

Wykres i własności funkcji tangens

Tangens to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta \(α\) do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie \(α\). $$tgα=\frac{\text{dł. przyprostokątnej naprzeciw kąta α}}{\text{dł. przyprostokątnej przy kącie α}}$...

Wykres i własności funkcji cosinus

Cosinus to stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie \(α\) do długości przeciwprostokątnej. $$cosα=\frac{\text{dł. przyprostokątnej przy kącie α}}{\text{dł. przeciwprostokątnej}}$$ Cosinus przyjmuje wartości w przedzia...

Wykres i własności funkcji sinus

Sinus to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta \(α\) do długości przeciwprostokątnej. $$sinα=\frac{\text{dł. przyprostokątnej naprzeciw kąta α}}{\text{dł. przeciwprostokątnej}}$$ Sinus przyjmuje wartości w prze...