Wybierz szkołę/klasę:

trygonometria

Wzory redukcyjne

Jedną z większych trudności w trygonometrii jest podawanie wartości funkcji trygonometrycznych np. dla kątów rozwartych. Ta trudność bierze się z tego iż w tablicach trygonometrycznych zazwyczaj brakuje wartości funkcji trygonomet...

Jedynka trygonometryczna

Jedną z najważniejszych własności trygonometrycznych jest jedynka trygonometryczna. Czym jest ta jedynka i kiedy możemy ją wykorzystać? Sprawdźmy tę zależność dla jakiegoś kąta, np. \(α=30°\). Z tablic trygonometrycznych możemy od...