Układ współrzędnych – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Układ współrzędnych - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (3pkt) W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dane są punkty: \(K=(–2,8)\) i \(M=(4,6)\). Podaj współrzędne punktu \(P\) takiego, że jeden z trzech punktów \(P, K, M\) jest środkiem odcinka o końcach w dwóch pozostałych punktach. Podaj wszystkie możliwości.

Zadanie 2. (1pkt) Punkt \(S=(3,2)\) jest środkiem odcinka \(AB\), w którym \(A=(5,5)\). Punkt \(B\) ma współrzędne:

Zadanie 3. (1pkt) W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu \(MNPS\), które nie należą do tego samego boku.egzamin ósmoklasistyDwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne:

Zadanie 4. (1pkt) W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku \(2\) tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt \((0,0)\), a jeden z jego boków leży na osi \(x\) (rysunek).

egzamin ósmoklasistyWspółrzędne wierzchołka \(K\) tego sześciokąta są równe:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments