Układ współrzędnych – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Układ współrzędnych - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: \(R, S, T, W\). Współrzędne punktów \(S\) i \(W\) są równe \(287\) i \(311\). Odcinek \(RW\) jest podzielony na pięć równych części.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Współrzędne punktów \(R\) i \(T\) różnią się o \(24\).

P

F

Współrzędna punktu \(R\) jest równa \(271\).

P

F

Zadanie 2. (1pkt) W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach \(K\) i \(L\). Punkty te mają współrzędne \(K=(-17,6)\) oraz \(L=(15,-4)\). Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka \(KL\)?

Zadanie 3. (1pkt) W prostokątnym układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki trójkąta prostokątnego \(ABC\) (patrz: rysunek).
egzamin ósmoklasisty

Przeciwprostokątna trójkąta \(ABC\) ma długość:

Zadanie 4. (1pkt) W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt \(ABC\) oraz punkt \(P\) należący do boku \(BC\). Wszystkie współrzędne punktów \(A\), \(B\), \(C\) i \(P\) są liczbami całkowitymi.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta \(PAB\) jest równe polu trójkąta \(PAC\).

P

F

Pole trójkąta \(ABC\) jest równe \(21\).

P

F

Zadanie 5. (1pkt) Punkt \(S=(3,2)\) jest środkiem odcinka \(AB\), w którym \(A=(5,5)\). Punkt \(B\) ma współrzędne:

Zadanie 6. (3pkt) W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dane są punkty: \(K=(–2,8)\) i \(M=(4,6)\). Podaj współrzędne punktu \(P\) takiego, że jeden z trzech punktów \(P, K, M\) jest środkiem odcinka o końcach w dwóch pozostałych punktach. Podaj wszystkie możliwości.

Zadanie 7. (1pkt) W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu \(MNPS\), które nie należą do tego samego boku.

egzamin ósmoklasisty

Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne:

Zadanie 8. (1pkt) W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku \(2\) tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt \((0,0)\), a jeden z jego boków leży na osi \(x\) (rysunek).
egzamin ósmoklasisty

Współrzędne wierzchołka \(K\) tego sześciokąta są równe:

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Krysia

Super zadania pozdrawiam:)

alan

świetne te zadania! dzięki nim zrobiłem ogromny postęp. egzamin próbny napisałem na 64%, teraz piszę już na około 85%. mam nadzieję, że uda mi się taki wynik osiągnąć na prawdziwym w maju!

Kruszynek_
Reply to  alan

też mam nadzieje że dzięki tym zadaniom osiągnę wynik wyższy niż 70% ZOSTAŁO 15dni :))

Gabrielaa

Uwielbiam tę stronę, codziennie staram rozwiązywać zadania, aby jak najlepiej przygotować się na egzaminy. <3

,,Janusz''

dobre by się sprawdzić