Quizy, zagadki, ciekawostki: Materiały z matematyki:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo jest działem w którym obliczamy szanse na zaistnienie jakiegoś badanego zdarzenia losowego. W pewnym sensie prawdopodobieństwo jest wartością czysto teoretyczną, bo jeżeli przykładowo prawdopodobieństwo wyrzucen...

Reguła mnożenia

Reguła mnożenia jest podstawową metodą obliczania ilości zdarzeń, które występują w zadaniu. Aby zrozumieć istotę tej metody spójrzmy na prosty przykład:

Kombinatoryka

Kombinatoryka to dział matematyki, który pozwala nam obliczyć liczbę wszystkich kombinacji (czyli możliwości), które występują w danym zadaniu. Klasycznym przykładem zadań w których wykorzystujemy ten dział są wszelkie zadania zwi...

Odchylenie standardowe

Są to więc identyczne wzory jakie mieliśmy przy wariancji, tylko znajdują się one pod pierwiastkiem. Częściej spotkamy się raczej ze stosowaniem tego pierwszego wzoru, aczkolwiek drugi wzór ma ogromną zaletę – tylko raz potę...

Wariancja

Wariancję oznaczamy symbolem \(σ^2\), dlatego kiedy otrzymamy wynik typu \(σ^2=15\), to nie musimy już pozbywać się tej potęgi po lewej stronie, tylko po prostu musimy zapisać, że wariancja jest równa \(15\). Warto też nadmienić, ...

Błąd bezwzględny i względny

Błąd bezwzględny Błąd bezwzględny informuje nas o ile różni się wartość przybliżona (czyli taką którą obliczyliśmy, oszacowaliśmy lub zmierzyliśmy) od wartości dokładnej (prawdziwej). Możemy tutaj od razu podać sobie przykład: Pat...