Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Środek odcinka

W tym temacie dowiemy się jak wyznaczać środek odcinka w układzie współrzędnych oraz jak wykorzystywać wzór na środek odcinka w przykładowych zadaniach. Sprawdźmy zatem gdzie i jak będziemy wykorzystywać wzór na środek odcinka. Ja...