Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna charakteryzuje się tym, że argument \(x\) jest liczbą logarytmowaną. Spójrzmy zatem na przykładowe wzory oraz wykresy, omawiając przy tym kluczowe własności funkcji logarytmicznej.

Wzór funkcji logarytmicznej

Funkcja wykładnicza przyjmuje postać:
$$f(x)=log_{a}x \\
\text{gdzie } a\gt0 \text { oraz } a\neq1$$

Przykładowymi funkcjami będą więc np.:
$$f(x)=log_{3}x \\
f(x)=log_{\frac{1}{2}}x \\
f(x)=log_{2}(x-4)$$

Zwróć uwagę, że liczba \(a\) musi być większa od zera i nie może być równa \(1\). Dodatkowo argument \(x\) zawsze jest liczbą większą od zera (bo nie mamy logarytmów z liczb ujemnych).

Wykres funkcji logarytmicznej
Kształt wykresu funkcji logarytmicznej typu \(y=log_{a}x\) jest uzależniony od podstawy logarytmu, czyli od \(a\). Funkcja może być:
· rosnąca dla \(a\gt1\)
· malejąca dla \(0\lt a\lt1\)

Spójrzmy na przykładowe wykresy funkcji logarytmicznych:
funkcja logarytmiczna

Bazując na powyższych wykresach, możemy zapisać kilka podstawowych własności funkcji logarytmicznych:
· dziedziną funkcji logarytmicznej jest przedział \((0;+\infty)\)
· zbiorem wartości funkcji logarytmicznej jest zbiór liczb rzeczywistych
· asymptotą poziomą wykresu funkcji jest oś \(Oy\)
· wykres przechodzi przez punkt o współrzędnych \(P=(1;0)\)

Szczególną uwagę warto zwrócić zwłaszcza na dwie ostatnie własności. Asymptota to linia, do której wykres się zbliża, ale nigdy jej nie przekracza i tutaj taką linią jest oś \(Oy\). Wykres funkcji nie przetnie więc osi \(Oy\). Przecinać za to będziemy oś \(Ox\) i tu też bardzo ciekawa obserwacja – niezależnie od wybranej funkcji zawsze dzieje się to w punkcie o współrzędnych \((1;0)\). Wynika to z tego, o czym mówiliśmy sobie w temacie logarytmów – jeśli liczba logarytmowana jest równa \(1\), to wynik tego logarytmu jest równy \(0\), stąd też niezależnie od wzoru, zawsze dla argumentu \(x=1\) otrzymamy wartość \(y=0\).

Oczywiście funkcja logarytmiczna, tak jak każda inna, może być przekształcona/przesunięta, co może wpłynąć na jej własności opisane powyżej. Przykładowo, funkcja \(f(x)=log_{3}x\) jest standardową funkcją wykładniczą i wszystkie powyższe własności będą jak najbardziej spełnione. Jeżeli jednak przesuniemy tę funkcję o dwie jednostki w górę otrzymując funkcję \(g(x)=log_{3}x+2\), to nowa funkcja nie będzie już przechodzić przez punkt o współrzędnych \((1;0)\), tylko przejdzie przez punkt \((1;2)\).
funkcja logarytmiczna

Więcej o przekształceniach wykresów funkcji przeczytasz tutaj:

Spójrzmy teraz na przykładowe zadania z jakimi będziemy mierzyć się w tym temacie.

Przykład 1. Która z poniższych funkcji logarytmicznych jest malejąca?
A. \(f(x)=log_{\frac{1}{3}}x\)
B. \(f(x)=log_{\sqrt{3}}x\)
C. \(f(x)=log_{3}x\)
D. \(f(x)=log_{3}x-3\)

Rozwiązanie:
Funkcja logarytmiczna \(f(x)=log_{a}x\) jest malejąca tylko wtedy, gdy \(a\) jest większe od \(0\) i mniejsze od \(1\). Patrząc się na wzory podanych funkcji widzimy, że ten warunek spełnia jedynie funkcja \(f(x)=log_{\frac{1}{3}}x\), ponieważ \(0\gt\frac{1}{3}\gt1\), zatem to właśnie będzie funkcja malejąca.

Przy okazji – ostatnia funkcja to nic innego jak funkcja \(f(x)=log_{3}x\), która jest przesunięta o \(3\) jednostki w dół. Przesunięcie w dół nie zmienia oczywiście tego, że jest to funkcja rosnąca.

Przykład 2. Która z poniższych funkcji przechodzi przez punkt o współrzędnych \((8;3)\)?
A. \(f(x)=log_{\frac{1}{2}}x\)
B. \(f(x)=log_{\sqrt{2}}x\)
C. \(f(x)=log_{2}x\)
D. \(f(x)=log_{8}x\)

Rozwiązanie:
Do tego zadania można podejść na różne sposoby. Możemy oczywiście podstawić do każdej z odpowiedzi \(x=8\) i sprawdzić, kiedy wartość funkcji będzie równa \(3\), bo taka jest współrzędna \(y\) naszego punktu. Jednak ciekawszą metodą będzie samodzielne sprawdzenie, dla jakiego \(a\) funkcja typu \(f(x)=log_{a}x\) przechodzi przez punkt \((8;3)\). W tym celu moglibyśmy podstawić współrzędne naszego punktu i zapisać, że:
$$3=log_{a}8$$

Z własności logarytmów wiemy, że \(log_{a}8=3\) tylko wtedy, gdy \(a^3=8\). Skoro tak, to sprowadzając lewą i prawą stronę równania do jednakowego wykładnika potęgi, otrzymamy:
$$a^3=8 \\
a^3=2^3 \\
a=2$$

To oznacza, że poszukiwaną funkcją będzie ta, która ma \(a=2\), czyli \(f(x)=log_{2}x\).

Zobacz też:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments