Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Równania wielomianowe

Równania wielomianowe charakteryzują się tym, że da się je zapisać w postaci typu \(W(x)=0\). Cała trudność tego zagadnienia związana jest z tym, że nasz wielomian \(W(x)\) może być wielomianem np. trzeciego lub wyższego stopnia. ...

Twierdzenie Bezouta

Twierdzenie Bezouta związane jest z dzieleniem wielomianu przez dwumian \(x-a\) i brzmi ono następująco: Twierdzenie brzmi dość skomplikowanie, a i pojawia się jeszcze tutaj dość mylące słowo „pierwiastek”, więc przean...

Rozkład wielomianu na czynniki

Rozkład wielomianu na czynniki to czynność odwrotna do mnożenia wielomianów. Sprawdźmy zatem w jaki sposób dokonuje się takiego rozkładu i co tak naprawdę z niego wynika. Zanim zaczniemy cokolwiek obliczać, to zobrazujmy sobie oma...

Dzielenie wielomianów

Dzielenie wielomianów (zwłaszcza na poziomie podstawowymi) sprowadza się w zasadzie do dzielenia wielomianu przez dwumian typu \((x-a)\), gdzie \(a\) jest liczbą całkowitą. Będziemy więc mierzyć się z działaniami typu \((x^3-2x^2-...

Działania na wielomianach

Z praktycznego punktu widzenia, działania na wielomianach opierają się na tym samym co działania na wyrażeniach algebraicznych. Na matematyce omawiać będziemy cztery działania: dodawanie wielomianów, odejmowanie, mnożenie oraz dzi...