Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Ostrosłup prawidłowy

Ostrosłup prawidłowy to ostrosłup, który w swojej podstawie ma figurę foremną i którego wysokość pada na środek tej podstawy. Gdyby ktoś nie pamiętał to przypomnę, że figura foremna to taka, która ma wszystkie boki i kąty jednakow...

Graniastosłup prawidłowy

Graniastosłup prawidłowy to graniastosłup, który w swojej podstawie ma figurę foremną, a wszystkie ściany boczne tej bryły są prostokątami prostopadłymi do podstawy. Dla przypomnienia – figura foremna to taka, której wszystk...

Reguła dodawania

Reguła dodawania jest obok reguły mnożenia jednym z ważniejszych pojęć w dziale kombinatoryki. Spróbujmy sobie zatem powiedzieć na czym ta reguła dodawania polega i przede wszystkim gdzie znajdzie ona swoje zastosowanie. Bardzo cz...

Kula

Kula to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu koła (lub półkola) wokół prostej zawierającej średnicę. W przeciwieństwie do walca czy stożka nie będziemy tutaj mieli żadnej podstawy bryły. Kluczową miarą kuli (wykorzystywa...