Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Stożek

Stożek to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu trójkąta. Stożek w przeciwieństwie do walca ma tylko jedną podstawę w kształcie koła. Kluczowymi miarami w stożku są promień podstawy, wysokość stożka, tworząca stożka oraz ...

Walec

Walec to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu prostokąta. Charakterystyczną cechą walca jest to, że posiada on dwie podstawy (dolną i górną), a każda z nich jest w kształcie koła. Kluczowymi długościami w walcu są promie...

Liczba odwrotna i przeciwna

W tym temacie powiemy sobie czym jest liczba odwrotna oraz liczba przeciwna i podamy sobie kilka problematycznych przykładów związanych z tymi liczbami. Liczba odwrotna powstaje poprzez zamianę miejscami licznika i mianownika. To ...

Zbiory liczbowe

Zbiory to matematyczne przedstawienie grupy konkretnych, interesujących nas liczb. Generalnie zbiory możemy podzielić na skończone oraz nieskończone. Jak sama nazwa wskazuje – zbiory skończone mają skończoną liczbę elementów...

Przedziały liczbowe

Przedziały liczbowe są matematyczną prezentacją pewnego zakresu liczb, który nas interesuje. Za pomocą przedziałów będziemy więc mogli zapisać informację o tym, że jakaś liczba jest np. większa od \(7\) albo też, że jest większa o...

Usuwanie niewymierności z mianownika

Usuwanie niewymierności z mianownika to jedna z częściej wykorzystywanych umiejętności w dziale pierwiastków. Sprawdźmy zatem jak wykonać taką operację i na co tutaj należy zwracać uwagę. Czym jest niewymierność w mianowniku? Na p...