Ciąg (x-3, 7, 14) jest geometryczny. Wówczas

Ciąg \((x-3, 7, 14)\) jest geometryczny. Wówczas:

Rozwiązanie

Korzystając z własności trzech kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego możemy zapisać, że:
$${a_{2}}^2=a_{1}\cdot a_{3} \\
7^2=(x-3)\cdot14 \\
49=14x-42 \\
91=14x \\
x=\frac{91}{14}=\frac{13}{2}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments