Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=f(x). Największa wartość funkcji f w przedziale <-1,1> jest równa

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(y=f(x)\).

na rysunku przedstawiono wykres funkcji

Największa wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1,1\rangle\) jest równa:

\(4\)
\(3\)
\(2\)
\(1\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu jest mała pułapka, bo musimy zwracać uwagę tylko i wyłącznie na przedział \(\langle-1,1\rangle\), a nie na cały wykres funkcji! Zbiór wartości i tym samym największą wartość funkcji odczytujemy z osi \(y\) (krótko mówiąc: będzie to najwyżej położony punkt). W naszym przypadku w przedziale \(\langle-1,1\rangle\) funkcja przyjmuje najwyższą wartość równą \(3\).

Odpowiedź:

B. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments