Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 3

Funkcja \(f\) każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez \(3\). Zbiór wartości tej funkcji to:

Rozwiązanie

Reszta z dzielenia przez \(3\) może być równa \(0\), \(1\) lub też \(2\). Przykładowo:
$$6:3=2\;r.0 \\
7:3=2\;r.1 \\
8:3=2\;r.2 \\
9:3=3\;r.0$$

To oznacza, że zbiorem wartości tej funkcji są liczby \(\{0,1,2\}\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments