Wybierz szkołę/klasę:

zbiory

Liczby niewymierne

Co to są liczby niewymierne? Liczbami niewymiernymi nazywamy wszystkie te liczby, których nie da się zapisać w formie ułamka zwykłego, którego licznik jest liczbą całkowitą, a mianownik jest różny od zera. To oznacza, że jest to p...

Liczby wymierne

Co to są liczby wymierne? Określenie co jest liczbą wymierną sprawia wielu osobom dość dużo problemów, dlatego wyjaśnijmy sobie wszelkie nieścisłości jakie mogą budzić naszą wątpliwość. Co do definicji liczbą wymierną nazwiemy każ...

Liczby całkowite

Co to są liczby całkowite? Konieczność wprowadzenia definicji liczb całkowitych wynikała z odkrycia liczb ujemnych i ich znaczenia w matematyce. To właśnie dzięki liczbom całkowitym możemy określać np. temperaturę powietrza, nieza...

Liczby naturalne

Co to są liczby naturalne? Liczby naturalne towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Za ich pomocą numerujemy budynki, przyporządkowujemy numer w dzienniku, czy też liczymy liczbę bramek, punktów itd. Zbiór liczb naturalnych zapisze...