Liczby całkowite

Co to są liczby całkowite?
Konieczność wprowadzenia definicji liczb całkowitych wynikała z odkrycia liczb ujemnych i ich znaczenia w matematyce. To właśnie dzięki liczbom całkowitym możemy określać np. temperaturę powietrza, niezależnie od tego czy jest ona dodatnia czy ujemna, czy też zapisywać wszelkie działania związane z odejmowaniem liczb.

Zbiór liczb całkowitych zapiszemy jako C = {…-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…}

Z powyższego zapisu jasno wynika, że liczby naturalne stanowią mniejszy zbiór niż ten złożony z liczb całkowitych. Można nawet powiedzieć, że liczby całkowite zawierają wszystkie liczby naturalne (łącznie z zerem) oraz wszystkie ich liczby przeciwne, czyli liczby z ujemną wartością. Z tego też względu mówimy, że zbiór liczb naturalnych wchodzi w skład zbioru liczb całkowitych.

Liczby całkowite – przykłady:

To są liczby całkowite:
-44
-8
0
64
To nie są liczby całkowite:
-1,1
√3
5,55
61,001
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Mania

Mega fajnie wytłumaczone!