Punkt A=(0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f(x)=(m-2)x+m-3. Stąd wynika, że

Punkt \(A=(0,1)\) leży na wykresie funkcji liniowej \(f(x)=(m-2)x+m-3\). Stąd wynika, że:

\(m=1\)
\(m=2\)
\(m=3\)
\(m=4\)
Rozwiązanie:

Skoro wykres funkcji przechodzi przez punkt \(A=(0;1)\) to po podstawieniu \(x=0\) wartość tej funkcji musi być równa \(1\). Stąd też:
$$(m-2)\cdot0+m-3=1 \\
0+m-3=1 \\
m=4$$

Odpowiedź:

D. \(m=4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments