Liczby niewymierne

Co to są liczby niewymierne?
Liczbami niewymiernymi nazywamy wszystkie te liczby, których nie da się zapisać w formie ułamka zwykłego, którego licznik jest liczbą całkowitą, a mianownik jest różny od zera. To oznacza, że jest to przeciwieństwo liczb wymiernych, a co za tym idzie – zbiór liczb niewymiernych i wymiernych nie ma żadnego elementu wspólnego. Połączenie zbioru liczb niewymiernych i wymiernych tworzy zbiór liczb rzeczywistych.

Liczby niewymierne – przykłady:
\(\sqrt{3}\), \(\sqrt{5}\), \(\sqrt{22}\) – są to liczby niewymierne, bo nie można ich w żaden sposób zapisać jako ułamka zwykłego
\(\pi\) – to także jest liczba niewymierna
Czy to oznacza, że wszystkie pierwiastki są liczbami niewymiernymi? Nie! Niektóre pierwiastki możemy zapisać w innej formie, którą da się przedstawić w formie ułamka zwykłego. Przykładowo \(\sqrt{25}\) jest liczbą wymierną, bo jest równy \(5\) i można go przedstawić jako ułamek \(\frac{5}{1}\).
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Totototo

Przecież każdą liczbę można zapisać jako ułamek zwykły – po prostu wpisując w mianownik jedynkę! Więc każdą liczba byłaby wymierna!