Rozwiń listę menu: Wybierz klasę:

Klasa 5

Zadania z matematyki klasa 5. Do wyboru masz następujące zadania matematyczne dla klasy 5:

Działania na liczbach:

Działania pisemne:

Pola i obwody:

Jednostki:

Kąty:

Podzielność liczb:

Ułamki zwykłe:

Ułamki dziesiętne:

Zaokrąglanie liczb:

Liczby ujemne:

Równania:

Potęgi i pierwiastki:

Sprawdziany

Sprawdziany i zadania z matematyki Przed Tobą sprawdziany z matematyki, które zostały przygotowane oddzielnie dla każdej z klas, tak abyś mógł rozwiązywać zadania dopasowane do Twojego poziomu edukacji. Wszystkie sprawdziany są zg...