Wybierz szkołę/klasę:

logarytmy

Logarytmy – wzory

Oprócz tego wzorami którymi posługujemy się w dziale logarytmów są: Dokładne omówienie wzorów na sumę i różnicę logarytmów znajdziesz tutaj: Dokładne omówienie wzoru na logarytm w wykładniku potęgi znajdziesz tutaj:...

Równania logarytmiczne

Równania logarytmiczne to takie równania w których gdzieś w naszym logarytmie pojawia się niewiadoma \(x\). Ta niewiadoma może się pojawić zarówno w podstawie logarytmu, jak i w liczbie logarytmowanej.

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

Sprawdźmy jak te wzory są wykorzystywane w praktyce: Patrząc na pierwszy przykład mogłoby się wydawać, że te wzory zapisane na początku nie są zbyt użyteczne, bo przecież równie dobrze moglibyśmy najpierw obliczyć logarytm \(log_{...

Obliczanie logarytmów

Na początku przygody z logarytmami sporą trudnością jest zrozumienie tego w jaki sposób należy je obliczać. Rzeczywiście obliczanie logarytmów nie jest może zbyt intuicyjne, ale pokażemy sobie prosty i uniwersalny sposób za pomocą...

Logarytmy

Odczytywanie zapisu logarytmu Logarytm \(log_{a}b\) czytamy jako: logarytm o podstawie \(a\) z liczby \(b\). Przykładowe logarytmy oraz ich wymowa: \(log_{2}16\) – logarytm o podstawie dwa z szesnastu \(log_{3}9\) – lo...