Wybierz szkołę/klasę:

proporcje

Wielkości odwrotnie proporcjonalne

W temacie proporcji mówiliśmy przede wszystkim o takich sytuacjach, w których np. wraz ze wzrostem jednej wartości wzrastała druga wartość. Przykładowo jeżeli \(1kg\) mąki pozwala nam upiec \(20\) bułek, to \(5kg\) mąki (czyli pię...

Wielkości wprost proporcjonalne

Mówimy, że wielkości są wprost proporcjonalne wtedy, gdy wraz ze wzrostem jednej wielkości, druga wielkość rośnie tyle samo razy. Aby lepiej to sobie wyobrazić, spójrzmy na proste poniższe przykłady. Przykłady wartości wprost prop...

Proporcje

Temat proporcji związany jest z dzieleniem różnych miar i wartości w taki sposób, aby zachować równość między poszczególnymi podziałami. Sprawdźmy zatem na czym polegają te proporcje i gdzie możemy się z nimi spotkać. Czym jest pr...