Punkt A=(3,-5) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M=(1,3) jest punktem przecięcia

Punkt \(A=(3,-5)\) jest wierzchołkiem kwadratu \(ABCD\), a punkt \(M=(1,3)\) jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu \(ABCD\) jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Sytuacja z treści zadania wygląda następująco:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie długości odcinka \(AM\).
Korzystając ze wzoru na długość odcinka, możemy zapisać, że:
$$|AM|=\sqrt{(x_{M}-x_{A})^2+(y_{M}-y_{A})^2} \\
|AM|=\sqrt{(1-3)^2+(3-(-5))^2} \\
|AM|=\sqrt{(-2)^2+8^2} \\
|AM|=\sqrt{4+64} \\
|AM|=\sqrt{68}$$

Krok 3. Obliczenie długości przekątnej kwadratu.
Odcinek \(|AM|\) stanowi połowę długości przekątnej, zatem:
$$d=2\sqrt{68}$$

Krok 4. Obliczenie pola kwadratu.
Możemy oczywiście obliczyć długość boku kwadratu i tym samym skorzystać później ze wzoru \(P=a^2\). Warto jednak pamiętać, że pole kwadratu damy radę także obliczyć ze wzoru:
$$P=\frac{1}{2}\cdot d^2 \\
P=\frac{1}{2}\cdot(2\sqrt{68})^2 \\
P=\frac{1}{2}\cdot4\cdot68 \\
P=136$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments