Wybierz szkołę/klasę:

Klasa 6

Zadania z matematyki klasa 6. Do wyboru masz następujące zadania matematyczne dla klasy 6:

Działania na liczbach:

Geometria:

Bryły:

Podzielność liczb:

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

Procenty:

Liczby ujemne:

Równania:

Skala i mapa:

Liczby podzielne przez 5

Liczby podzielne przez 5 – Dobrze znasz podzielności liczb przez 5? W każdej turze wyświetlać Ci się będą po trzy liczby, a Twoim zadaniem będzie wybranie tej, która jest podzielna przez 5. To pomoże Ci rozwiązać powyższe za...

Liczby podzielne przez 4

Liczby podzielne przez 4 – Która liczba jest podzielna przez 4? Na ekranie wyświetlać będą się poszczególne liczby, a Twoim zadaniem jest określenie która z prezentowanych liczb jest podzielna przez 4, wybierając prawidłową ...

Liczby podzielne przez 3

Liczby podzielne przez 3 – Na ekranie będą wyświetlać się poszczególne liczby. Twoim zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie, która z nich jest podzielna przez 3. Jeśli masz problem z określaniem liczb podzielnych przez 3, to...

Liczby podzielne przez 2

Liczby podzielne przez 2 – W każdej rundzie zobaczysz jedną trzy liczby, a Twoim zadaniem jest wybranie tej, która jest podzielna przez 2. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! To pomoże Ci rozwiązać powyższe z...

Termometr

Termometr – Odczytaj wskazanie termometru i zapisz liczbę stopni w odpowiednim okienku. Zwróć szczególną uwagę na wskazania ujemne oraz na to pomiędzy jakimi liczbami zatrzymał się słupek rtęci termometru. Zadania polecane d...

Obliczanie skali mapy

Obliczanie skali mapy – Na podstawie podanych długości odcinków na mapie i w rzeczywistości Twoim zadaniem będzie określenie skali tej mapy. Zwracaj szczególną uwagę na jednostki, które są podane w danym przykładzie! Zadania...