Wybierz szkołę/klasę:

Klasa 6

Zadania z matematyki klasa 6. Do wyboru masz następujące zadania matematyczne dla klasy 6:

Działania na liczbach:

Geometria:

Bryły:

Podzielność liczb:

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

Procenty:

Liczby ujemne:

Równania:

Skala i mapa:

Ile minut upływa od…

Ile minut upływa od… – Twoim zadaniem jest obliczenie ile minut upływa pomiędzy poszczególnymi godzinami, które wyświetlą Ci się na ekranie. Wyliczoną wartość minut wpisz w okienku i sprawdź, czy masz rację! Zadania po...

Pierwsza czy złożona?

Pierwsza czy złożona? – Potrafisz określić która liczba jest pierwsza, a która złożona? Przyglądaj się uważnie wyświetlanym liczbom, zastanów się dobrze, a następnie wybierz jedną z dwóch odpowiedzi. W razie potrzeby skorzys...

Liczby podzielne przez 10

Liczby podzielne przez 10 – Czy dana liczba jest podzielna przez 10? Spośród trzech wyświetlonych liczb wybierz tą, która jest podzielna przez 10. Uda Ci się wykonać to zadanie bezbłędnie? To pomoże Ci rozwiązać powyższe zad...

Liczby podzielne przez 5

Liczby podzielne przez 5 – Dobrze znasz podzielności liczb przez 5? W każdej turze wyświetlać Ci się będą po trzy liczby, a Twoim zadaniem będzie wybranie tej, która jest podzielna przez 5. To pomoże Ci rozwiązać powyższe za...

Liczby podzielne przez 4

Liczby podzielne przez 4 – Która liczba jest podzielna przez 4? Na ekranie wyświetlać będą się poszczególne liczby, a Twoim zadaniem jest określenie która z prezentowanych liczb jest podzielna przez 4, wybierając prawidłową ...

Liczby podzielne przez 3

Liczby podzielne przez 3 – Na ekranie będą wyświetlać się poszczególne liczby. Twoim zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie, która z nich jest podzielna przez 3. Jeśli masz problem z określaniem liczb podzielnych przez 3, to...