Wybierz szkołę/klasę:

Klasa 6

Zadania z matematyki klasa 6. Do wyboru masz następujące zadania matematyczne dla klasy 6:

Działania na liczbach:

Geometria:

Bryły:

Podzielność liczb:

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

Procenty:

Liczby ujemne:

Równania:

Skala i mapa:

Czy dana liczba jest niewymierna?

Czy dana liczba jest niewymierna? – Nie czujesz się pewnie w określaniu tego jaka liczba jest niewymierna? To ćwiczenie pozwoli Ci nabrać wprawy! Przyglądaj się poniższym liczbom i odpowiedz na pytanie tak, aby popełnić jak ...

Czy dana liczba jest wymierna?

Czy dana liczba jest wymierna? – Ćwiczenie sprawdza, czy wiesz czym są liczby wymierne. Na ekranie będą pojawiać się losowe liczby, a Twoim zadaniem jest określenie, czy dana liczba jest wymierna, czy też nie. To pomoże Ci r...

Czy dana liczba jest całkowita?

Czy dana liczba jest całkowita? – Która z wyświetlanych liczb jest liczbą całkowitą? Przyjrzyj się uważnie każdej liczbie, a jeśli masz trudności z tym zadaniem, to skorzystaj z pomocy naukowej dostępnej na dole. To pomoże C...

Czy dana liczba jest naturalna?

Czy dana liczba jest naturalna? – Wiesz co to są liczby naturalne? Poniżej wyświetlać się będą bardzo różne liczby, a Twoim zadaniem będzie określenie czy dana liczba jest naturalna, czy też nie. To pomoże Ci rozwiązać powyż...

Czy dana liczba jest rzeczywista?

Czy dana liczba jest rzeczywista? – Na ekranie będą pojawiały się różne liczby. Twoim zadaniem jest określić, czy dana liczba jest liczbą rzeczywistą, czy też nie. To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie: Zadania polecane dl...

Ile to minut?

Ile to minut? – Ile minut ma kwadrans? A ile minut mają trzy kwadranse? Ile minut to dwie godziny? To właśnie tego typu zadania czekają na Ciebie w poniższym ćwiczeniu. Wpisz w okienku ile minut trwa wyznaczony okres.......