Wybierz szkołę/klasę:

Klasa 6

Zadania z matematyki klasa 6. Do wyboru masz następujące zadania matematyczne dla klasy 6:

Działania na liczbach:

Geometria:

Bryły:

Podzielność liczb:

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

Procenty:

Liczby ujemne:

Równania:

Skala i mapa:

Czy dana liczba jest naturalna?

Czy dana liczba jest naturalna? – Wiesz co to są liczby naturalne? Poniżej wyświetlać się będą bardzo różne liczby, a Twoim zadaniem będzie określenie czy dana liczba jest naturalna, czy też nie. To pomoże Ci rozwiązać powyż...

Czy dana liczba jest rzeczywista?

Czy dana liczba jest rzeczywista? – Na ekranie będą pojawiały się różne liczby. Twoim zadaniem jest określić, czy dana liczba jest liczbą rzeczywistą, czy też nie. To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie: Zadania polecane dl...

Ile to minut?

Ile to minut? – Ile minut ma kwadrans? A ile minut mają trzy kwadranse? Ile minut to dwie godziny? To właśnie tego typu zadania czekają na Ciebie w poniższym ćwiczeniu. Wpisz w okienku ile minut trwa wyznaczony okres.......

Ile minut upływa od…

Ile minut upływa od… – Twoim zadaniem jest obliczenie ile minut upływa pomiędzy poszczególnymi godzinami, które wyświetlą Ci się na ekranie. Wyliczoną wartość minut wpisz w okienku i sprawdź, czy masz rację! Zadania po...

Pierwsza czy złożona?

Pierwsza czy złożona? – Potrafisz określić która liczba jest pierwsza, a która złożona? Przyglądaj się uważnie wyświetlanym liczbom, zastanów się dobrze, a następnie wybierz jedną z dwóch odpowiedzi. W razie potrzeby skorzys...

Liczby podzielne przez 10

Liczby podzielne przez 10 – Czy dana liczba jest podzielna przez 10? Spośród trzech wyświetlonych liczb wybierz tą, która jest podzielna przez 10. Uda Ci się wykonać to zadanie bezbłędnie? To pomoże Ci rozwiązać powyższe zad...