Liczba log2 100-log2 50 jest równa

Liczba \(\log_{2}100-\log_{2}50\) jest równa:

\(\log_{2}50\)
\(1\)
\(2\)
\(\log_{2}5000\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy tutaj ze wzoru na różnicę logarytmów o tej samej podstawie:
$$\log_{a}b-\log_{a}c=\log_{a}\frac{b}{c} \\
\log_{2}100-\log_{2}50=\log_{2}\frac{100}{50}=\log_{2}2=1$$

Odpowiedź:

B. \(1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments