Dane są dwa prostopadłościany podobne: B1 oraz B2

Dane są dwa prostopadłościany podobne: \(B_{1}\) oraz \(B_{2}\). Objętość prostopadłościanu \(B_{1}\) jest równa \(V\), a objętość prostopadłościanu \(B_{2}\) jest równa \(27V\). Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu \(B_{1}\) jest równe \(P\).Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu \(B_{2}\) jest równe:

A. \(27P\)

B. \(9P\)

C. \(3\sqrt{3}P\)ponieważ stosunek pól powierzchni całkowitych prostopadłościanów podobnych jest równy1. stosunkowi objętości tych prostopadłościanów

2. pierwiastkowi kwadratowemu ze stosunku objętości tych prostopadłościanów.

3. kwadratowi stosunku długości odcinków odpowiadających w obu prostopadłościanach.

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie skali podobieństwa.
Z własności brył podobnych wiemy, że jeżeli skala podobieństwa brył jest równa \(k\), to bryła podobna ma \(k^3\) razy większą objętość. Widzimy, że drugi prostopadłościan ma objętość \(27\) razy większą od pierwszego, zatem:
$$k^3=27 \\
k=3$$

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu \(B_{2}\).
Z własności figur podobnych wiemy, że jeżeli skala podobieństwa jest równa \(k\), to pole powierzchni figury podobnej jest \(k^2\) razy większe. W naszym przypadku \(k=3\), więc pole powierzchni będzie \(k^2=3^2=9\) razy większe.

To oznacza, że pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu \(B_{2}\) jest równe \(9P\), ponieważ stosunek pól powierzchni całkowitych prostopadłościanów podobnych jest równy kwadratowi stosunku długości odcinków odpowiadających w obu prostopadłościanach.

Odpowiedź

B., ponieważ 3.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments